Εμείς οι Έλληνες είμαστε παραδοσιακοί τύποι-πώς να το κάνουμε! […]